DHL Huségakció Játékszabályok

 1. A DHL Huségakció elnevezésu játékban (Továbbiakban: Játék) való részvételre kizárólag a Játékban regisztrált, 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. A Játékban való részvételhez Önnek játékos azonosítóval és hozzátartozó PIN kóddal kell rendelkeznie. A játékban való részvételhez regisztrálnia kell, amelyet megtehet a http://www.dhlhusegakcio.hu oldalról elérheto Csatlakozás a Játékhoz menüpont alatt adatainak megadásával Felhívjuk figyelmét, hogy egy email-címmel csak egy játékos regisztrálhat a Játékba.

 2. Játékos azonosítóját PIN kódjával együtt elküldjük Önnek emailben. PIN kódját honlapunkon, az "Adatok módosítása" menüpont alatt tudja megváltoztatni.
  Amennyiben elfelejtette azonosítóját és/vagy PIN kódját, a Huségakció nyitóoldalán az "Elfelejtett jelszó" link alatt kérheti, hogy a regisztrációkor megadott email címére ezeket ismét küldjük el Önnek.

 3. Kérjük, játékos-azonosító és PIN kódját kezelje titkosan és ne adja ki azokat illetéktelen személynek, mert a kódjára jóváírt huségpontokat bárki ajándékra válthatja be, aki azokat ismeri. A Játékosok PINkódjának a Játékos tudomása, illetve hozzájárulása nélküli felhasználásából eredo esetleges károkért a DHL Express Magyarország Kft.-t semmiféle felelosség nem terheli. Az egyes játékos-azonosítókon nyilvántartott huségpontok nem vonhatók össze.

 4. A Játékban a kódigénylés során kapott játékos-azonosítójának a fuvarlevél megfelelo rovatában történo, olvasható feltüntetésével vehet részt. Játékos-azonosítóját a hagyományos (mind a kézzel kitöltött, mind az elorenyomtatott) fuvarleveleken a "Küldemény adatai" rovatban tüntesse fel! DHL Easyship vagy Web Shipping, MYDHL, Intraship, Emailship, ELP programok használatakor azonosítóját a "Contact Name" illetve a "Sender's Name" rovatban a névtol perjellel elválasztva adja meg! Amennyiben a Játékos az azonosítójának a fent megadottak szerinti feltüntetését elmulasztotta, úgy az ebbol eredo Huségakció-igényeinek utólagos érvényesítésére nincsen lehetoség. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a játékos-azonosító feltüntetése vonatkozásában a DHL Express Magyarország Kft.-t a jelen Szabályzatban foglaltakat meghaladó tájékoztatási kötelezettség nem terheli.

 5. A Játékban kizárólag a Magyarországon feladott és fizetett, a DHL Huségakció link alatt, a "DHL szolgáltatások pontértékei" rovatban idorol-idore meghatározott, nemzetközi légi expressz küldemények, valamint az ezen küldeményekhez kapcsolódó biztosítási szolgáltatás fuvarlevelei vesznek részt, amennyiben azon a játékos-azonosító megfelelo helyen és módon szerepel. Játékos tudomásul veszi, hogy a DHL Express Magyarország Kft. bármikor, egyoldalúan jogosult a "DHL szolgáltatások pontértékei" rovatban foglalt feltételeket megváltoztatni.

 6. A Játékos az aktuális pontegyenlegérol a www.dhl.hu internetes honlap DHL Huségakció linkjére kattintva, azonosítójával és PIN kódjával történo bejelentkezés után, az "Egyenleg" menüpont alatt kaphat felvilágosítást. A küldeményekért járó pontok jóváírása a feladást követo 7 munkanapon belül történik meg. Pontjóváírással kapcsolatos reklamációt a küldeményfeladást követo 2 hónapig fogadunk el. Annak a Játékosnak a pontjai, aki egy éven belül nem regisztrál pontot a DHL Huségakcióban, az egy év leteltét követoen automatikusan törlésre kerülnek.

 7. Pontjait az "Ajándékok" menüpontban feltüntetett ajándékokra válthatja be. Egy Játékos kódra egy típusú ajándékból évente csak a honlapon, az ajándékok képe mellett feltüntetett maximális mennyiség rendelheto, függetlenül attól, hogy hány Játékos játszik egy játékos azonosítóval. Adott naptári negyedéven belül legfeljebb 30 ezer pont használható fel. A megrendeléseket a mindenkori készlet erejéig áll módunkban teljesíteni. A jelenlegi ajándék lista visszavonásig, illetve módosításig érvényes, a képek tájékoztató jelleguek. A DHL Express Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy az ajándéktárgyakat a Huségakció idotartama alatt bármikor, egyoldalúan a beszerzési lehetoségek megváltozása esetén hasonló értéku és minoségu ajándéktárgyakkal helyettesítse. Az akcióban szereplo ajándéktárgyak nem cserélhetok vissza, készpénzre nem válthatók és kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

 8. Ajándékrendelésre a Huségakció honlapján azonosítójával és PIN kódjával történo bejelentkezését követoen van lehetosége, az "Ajándékrendelés" menüpont alatt.

 9. Az ajándékok kézbesítését a megrendelést követo 20 munkanapon belül vállaljuk.

 10. A Játékkal kapcsolatban bárminemu reklamációt legkésobb annak felmerülése után fél évvel áll módunkban elfogadni.

 11. DHL Express Magyarország Kft. jogosult jelen Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani, köteles ugyanakkor a módosításról a játékosokat a jelen Szabályzatban megadott internetes elérhetoségen 30 nappal elore tájékoztatni. A módosítás hatályba lépését követoen a Szabályzat minden játékos vonatkozásában a módosított formában lesz irányadó.

 12. A Játékos tudomásul veszi, hogy a "Játékszabályt elolvastam és elfogadom" mondat megjelölésével igazolja, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat elolvasta, megértette, és azokat magára nézve kötelezonek fogadta el. A jelen Szabályzat elfogadásával Játékos elismeri továbbá, hogy a DHL Huségakcióban saját akaratából, saját felelosségére és munkáltatója beleegyezésével vesz részt, vállalja továbbá, hogy DHL Express Magyarország Kft.-t mentesíti minden olyan kár alól, amely abból adódott, hogy a Játékos a fentiek szerinti nyilatkozatát valótlanul adta meg.

 13. A DHL Express Magyarország Kft., a DHL Globál Szállítmányozási Korlátolt Felelosségu Társaság , a DHL Supply Chain Magyarország Kft., a DHL Freight Magyarország Kft., valamint a játék lebonyolításában részt vevo ügynökségek alkalmazottai és ezeknek a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvrol 8:1.§ (1) bekezdése szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a játékban. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban azon társaságok alkalmazottai és megbízottai, amelyeknek a DHL Express Magyarország Kft.-vel bonyolított üzleti forgalma havi szinten meghaladja az 50 000 euró összeget. Ezen társaságok Játékosai automatikusan kizárásra kerülnek.Minden küldeményre a DHL Általános Szállítási Feltételek érvényesek, amelyek megtalálhatók a fuvarlevél hátoldalán.

 14. Játékos a Huségakció (Játék) során történo adatkezelés célját megértette, és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Huségakcióra történo jelentkezése során az általa megadott személyes adatait a DHL Express Magyarország Kft. az adatkezelés céljának megszunéséig rögzítse, tárolja, kezelje, ebben a körben különösen ahhoz, hogy azokat a DHL Express Magyarország Kft. azokat kommunikációs tevékenységéhez felhasználja. Az adatvédelmi szabályzat megtalálható a következo címen: http://www.dhl.hu/hu/jogi_informaciok.html#privacy

A Játék szervezoje a DHL Express Magyarország Kft. (1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülotér 302. ép.).

lap tetejére